מחזירים לטבע באהבה

השפד״ן, מכון לטיפול בשפכי גוש דן, הנו מפעל לטיפול בשפכים הגדול ביותר בישראל.

מכון השפד”ן של איגודן הוא גם מפעל מחזור מים מהגדולים בסוגו בעולם.

2,500,000

תושבים ברחבי גושדן ו-7,000 מפעלי תעשיה מקבלים שירות מאיגודן 24 שעות ביממה

370,000

קוב שפכים נקלטים בכל יום על ידי איגודן. כמות השווה לנפחם של 3 מגדלי עזריאלי
*

130,000,000

קוב שפכים מטוהרים בכל שנה על ידי מכון השפד״ן
*
*

7

תחנות שאיבה, מהמתקדמות והעמוקות בישראל, מוליכות את שפכי הערים אל מכון השפד”ן

10%

מתצרוכת המים בישראל הם מי השפד״ן

130

ק״מ של צנרת תשתיות הולכה פרושים לאורך מטרופולין דן

70%

מתצרוכת ההשקיה של שדות הדרום הם מים המושבים לחקלאות על ידי השפד״ן

100

אנשי מקצוע מפעילים את מערך טיהור המים הגדול בישראל

מי אנחנו

אייקון הנהלה

הנהלה

אייקון דירקטוריון

דירקטוריון

אייקון מטרות

צו הקמה ומטרות

הפיכת שפכים ממטרד למשאב יקר
כדי לתת מענה לצרכי האוכלוסייה הגדלה במרכז הארץ ומתוך ראייה אקולוגית ארוכת טווח, נערך איגודן למציאות חדשה בשדרוג מערכותיו ותכנון פרויקטים חדשים לבניית עתיד ירוק ונקי. השגת המטרות לשמן הוקם האיגוד כגון איסוף וסילוק השפכים, מניעת מטרדי תברואה וסביבה, ההגנה על הנחלים, הים, מי התהום, הפיכת מי שפכים למי קולחים ושיפור מערכת ההולכה למי הניקוז, לא מביאה לקפיאת האגוד על שמריו. במטרה להפסיק את זיהום הסביבה ואת זיהום מי התהום ביישובים שממזרח ומדרום לגוש דן, יורחב תחום איסוף השפכים מעבר לגבולות הנוכחיים.

מיחזור מים
חזון איגודן הינו הפיכת מי השפכים למי קולחין ברמה גבוהה, כזו המתאימה לכל סוגי הגידולים החקלאים בארץ. לאמיתו של דבר, בסוף התהליך, איכות המים הממוחזרים קרובה לאיכות מי שתייה. כבר היום, מתוך 100% מכמות השפכים שנכנסים למערכות איגודן מוחזרים למשק המים בישראל כ-140,000,000 קוב שפכים, מתוכם כ-96% מהווים מים לחקלאות. כיום כ-70% מהחקלאות של הנגב מושקית באמצעות מי שפד”ן, ובכך נחסכים מיליוני ליטרים של מי שתייה למדינת ישראל. בעתיד המספרים האלה צפויים לגדול.

מיחזור בוצה
בוצה היא חומר אורגני מוצק הנוצר כחלק בלתי נפרד מתהליך טיהור השפכים. מקורה במוצקים השוקעים באגני הטיפול הראשוני ומיקרואורגניזמים שפירקו את החומר האורגני שבשפכים. הבוצה מכילה ריכוז גבוה של נוטריינטים שמקורם בחומרי מזון בסיסיים. לכאורה, הבוצה היא פסולת ומטרד, אולם הודות לטיפול מתקדם באמצעות מעכלים אנאירוביים, אנו הופכים גם אותה למשאב – כחומר גלם וכדשן לחקלאות.

צור קשר

  דוא”ל: gadi@igudan.org.il
  טלפון: 03-7914500
  פקס: 03-7914585
  מען למכתבים: ת.ד. 48096 תל אביב
  כתובת: רח׳ אבן גבירול 218
  מתחם תחנת השאיבה רדינג, תל אביב 6148002