גלריית וידאו

אקודן
מרכז המומחים לתשתיות סביבה

דחיקת צינור ביוב
30 מטר מתחת לפני האדמה – כך זה נראה

אבן פינה למעכלים האנאירוביים
מחזור בוצת השפד"ן

הקמת הקו המזרחי
מצפון פתח תקווה ועד למערב ראשון לציון

השקת הקו המזרחי
אוטוסטרדת השפכים של גוש דן

השקת עבודות להנחת קו איילון
הרחבת תשתיות לרווחת גוש דן המתפתח

יום בתחנות השאיבה
ערוץ 10 מצטרף ליום עבודה עם עובדי איגודן

מביוב למי קולחין
כיצד הופכים ביוב למים לשימוש חקלאי?

מחלקת החשמל
מחלקת החשמל של איגודן

מחלקת המכונאים
מחלקת המכונאים של איגודן

מחלקת הקווים
מחלקת הקווים של איגודן

מפעילי תחנות השאיבה
מפעילי תחנות השאיבה של איגודן

הקמתו של  מרכז המבקרים
המרכז האקולוגי בלב מכון השפד"ן

מרכז מבקרים סיור וירטואלי
מרכז מבקרים סיור וירטואלי

קו ביוב שכונת בבלי
כך זה נראה ממעמקי האדמה

פרויקט מעכלי בוצה
פרויקטים הנדסיים והיקפם

הגלובוס הירוק
הענקתו לאיגודן מאת הארגונים הסביבתיים

מובילות הנדסית ירוקה
סקירה מאת ראש תחום פרויקטים

קו ביוב איילון
עבודות מורכבות מתחת לאוטוסטרדה של ישראל

החלפת קו ביוב Q צפון
החלפת תשתיות מרדינג ועד למלון הילטון בתל-אביב

הסמכה וסחיטת בוצה
הסבר על השלב ההכרחי במחזור בוצת השפד"ן

סיר לילה
תערוכת עיצוב תעשייתי במרכז המבקרים