דירקטוריון

ארנון גלעדי
יו״ר איגודן לתשתיות ואיכות הסביבה

חבר מועצת העיר תל אביב- יפו הממונה על פיתוח עסקים
המשנה לראש העיר תל אביב יפו
arnon@igudan.org.il

רוני קינסברונר

אחראי הכנסות במנהל ההנדסה תל אביב-יפוkinsbroner_r@mail.tel-aviv.gov.il

אורנה דוידאי

חברת הנהלה בעריית פתח תקווהornadavidi@gmail.com

גל שרעבי

חבר מועצת העיר תל אביב-יפוsharabi_gal@mail.tel-aviv.gov.il

ריקי נאור

חברת מועצת עיריית בת ים
מחזיקת תיק תרובת ונוער בעיר
rikina@clalit.org.il

צילי בר יוסף

ס.מ. היחידה לתכנון אסטרטגיbar-yosef_tz@mail.tel-aviv.gov.il

חיים זברלו

סגן ראש עיריית חולוןhaimz@holon.muni.il

טלי ארגמן

המשנה לראש העיר גבעתייםtaliaargaman1@gmail.com

אמנון ארץ קדושה

אגף הכנסות עיריית חולוןamnone@holon.muni.il

חיים אברהם

גזבר עיריית בת יםchaim@bat-yam.muni.il

אילן רוזנבלום

ע׳ מ״מ וסגן ראש העירייה ומנהל פרויקטים משולביםrozenblum_i@mail.tel-aviv.gov.il

גל פרוייקט

מנהל הארף לגביית ארנונה בעיריית תל אביב יפוgal_p@tel-aviv.gov.il

יצחק בן עזרא

חבר מועצת העיר רמת גןitzikbe5@walla.co.il

אירית ליברמן

מנ' מח' דיור ושרותים בעת"אliberman_i@mail.tel-aviv.gov.il

 עו"ד הרצל נעמן

ס.מנ' מינהל בת"שnaaman@mail.tel-aviv.gov.il

אהוד שטיין

מנהל האגף לאיכות הסביבה עיריית פתח תקווהehud@ptikva.gov.il