דירקטוריון

ארנון גלעדי
יו״ר איגודן לתשתיות ואיכות הסביבה

חבר מועצת העיר תל אביב- יפו הממונה על פיתוח עסקים
המשנה לראש העיר תל אביב יפו
arnon@igudan.org.il

רוני קינסברונר

אחראי הכנסות במנהל ההנדסה תל אביב-יפוkinsbroner_r@mail.tel-aviv.gov.il

אליענה סובול

ס.מנהל אגף איכות הסביבה בעריית פתח תקווהelianas@ptikva.org.il

גל שרעבי

חבר מועצת העיר תל אביב-יפוsharabi_gal@mail.tel-aviv.gov.il

חיים זברלו

סגן ראש עיריית חולוןhaimz@holon.muni.il

טלי ארגמן

המשנה לראש העיר גבעתייםtaliaargaman1@gmail.com

אמנון ארץ קדושה

אגף הכנסות עיריית חולוןamnone@holon.muni.il

גל פרוייקט

מנהל הארף לגביית ארנונה בעיריית תל אביב יפוgal_p@tel-aviv.gov.il

חיים אברהם

גזבר עיריית בת יםchaim@bat-yam.muni.il

אילן רוזנבלום

ע׳ מ״מ וסגן ראש עת"א ומנהל פרויקטים משולביםrozenblum_i@mail.tel-aviv.gov.il

אירית ליברמן

מנ' מח' דיור ושרותים בעת"אliberman_i@mail.tel-aviv.gov.il

 עו"ד הרצל נעמן

  ס.מנ' מינהל בת"ש בעיריית תל אביב naaman@mail.tel-aviv.gov.il

גדליהו בן שמעון

סגן ראש עיריית בני ברקg0502578578@gmail.com

ששון אליהו

חבר מועצת העיר בת יםnisimsason@gmail.com

צדוק בן משה

 סגן ראש העיר פתח תקווה וראש מנהל שפ"עtsadokb@ptikva.org.il