הנהלה

מרק אוקון

מנכ"ל איגודן
לתשתיות איכות הסביבה
mark@igudan.org.il

אמיר שלו

מנהל תחנות השאיבהamir@igudan.org.il

דניאל סולומן

מנהל אקודן – מרכז המומחים לתשתיות הסביבהdaniel-s@igudan.org.il

יובל סלע

מהנדס איגודןyuval@igudan.org.il

מריאן גריסרו

גזבר איגודןmarian-g@igudan.org.il

ליאור בר אל

חשב האגודהlior-b@igudan.org.il

יורם זמיר

יועץ משפטיyzamir@deylaw.co.il

אודי קרמר - ראש תחום פרויקטים

אהוד קרמר

מנהל חטיבת הפרויקטיםudi-k@igudan.org.il

גדי ששון

מנהל משאבי אנוש ולוגיסטיקהgadi@igudan.org.il