טיהור שפכים

טיפול בבוצה

השבה לחקלאות

מה היא הבוצה?
בוצה היא השארית האורגנית המוצקה, הנוצרת במהלך הטיפול בשפכים. מרבית הבוצה היא המאסה המיקרוביאלית, אשר נוצרת כתוצאה מפירוק החומר האורגני בשפכים. כמות הבוצה היבשה תלויה בכמות הביוב המגיעה למתקני טיפול בשפכים ובעומס האורגני בשפכים.

דו״ח פעילות מפעל השפד״ן