מערכת ההולכה ותחנות השאיבה

מערכת ההולכה

תחנות השאיבה

כך דוחקים קו ביוב מתחת לאדמה