תגבור כושר שאיבה בתחנות שאיבה

הפרויקט  לאחר הפעלת קו איילון במתכונת מלאה וכן הפעלת הקו המזרחי אנו מבצעים התאמות של מערכות החשמל והשאיבה בכל התחנות בכדי להתאימן למערך ההפעלה החדש לרבות בין היתר תגבור התחנות במשאבות (M1 ו M2, חולון ורידנג)  ועבודות שונות אחרות הנדרשות לאחזקה, שיפור מערך ההולכה ותגבור כושר השאיבה, על מנת להתאימן לצרכים החדשים [...]

סולרי ברדינג

הפרויקט כחלק ממדיניות איגודן לשימוש באנרגיות "ירוקות" אשר תורמות רבות לשמירה על איכות הסביבה, השלים איגודן את התקנתם וחיבורם לרשת החשמל של מערכות פוטו-וולטאיות בהספק כולל של כ- 40 קילו-וואט. המערכות הפוטו-וולטאיות הותקנו על גג הסדנה בתחנת השאיבה "רידינג". כלל החשמל שיופק מהאנרגיה הסולארית ינוצל לשימוש עצמי אשר יביא להפחתה ניכרת בצריכת [...]

ניטרול ריחות תחנת שאיבה חולון

הפרויקט הקמת מתקן ביולוגי לטיפול במטרדי ריח בתחנת שאיבה לביוב חולון. עלות הפרויקט כ- 3.2 מיליון ₪ סטטוס הפרויקט הסתיים חזרה לכל הפרויקטים

מתקן ניטרול ריחות בתחנת השאיבה רדינג

הפרויקט הקמת מתקן נטרול ריחות בתחנת השאיבה רדינג, הפועל באמצעות מפוחים שיונקים את האוויר ממוקדי הריח, דרך בקטריות שמעכלות אותו. H2S, שהוא מרכיב הריח המרכזי פועל כמזון לבקטריות ובכך מבטיח את המשך קיומן ופעילותן. הבקטריות משחררות אוויר נקי ונטול ריחות. המתקן ברדינג הוא בין הראשונים מסוגם בתחנות השאיבה בארץ, וכיוון שהוכיח את [...]

החלפת משאבות ריקון בסה ורידינג

הפרויקט כחלק מהתחדשות ועל פי תוכנית האחזקה של איגודן, נדרשת החלפת משאבות הריקון והניקוז בתחנות השאיבה בסה ורדינג. בוצע על ידי "שיכון ובינוי סולל בונה תשתית" (פתוח וכבישים) בע"מ. עלות הפרויקט כ- 1 מיליון ₪ סטטוס הפרויקט הסתיים חזרה לכל הפרויקטים

הקמת מתקן טיפול בריחות

הפרויקט כחלק מהמאמץ להקטנת מטרדי הריח, הקים איגודן מערכת לטיפול בריחות בתחנת השאיבה "בסה" ביפו ובסיפון גינדי בראשל"צ. המתקן הינו ביופילטר ביולוגי עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול במטרדי הריח. עלות הפרויקט כ- 10 מיליון ₪ סטטוס הפרויקט הסתיים חזרה לכל הפרויקטים

מבנה הסמכה וסחיטה

הפרויקט הינו שלב בתהליך הטיפול היבשתי בבוצה, כחלק מהפעילות שמבצעת אגודת "מי אזור דן" להפסקת הזרמת הבוצה לים התיכון. הפרויקט הסתיים והמתקן החל בעבודתו לטיפול בחלק (כ- 15%) מבוצת השפדן. בהמשך ולאחר סיום פרויקט המעכלים המתקן יעבוד במתכונת מלאה. חזרה לכל הפרויקטים

שיפוץ תחנת שאיבה בסה

הפרויקט שיפוץ תחנת שאיבה הממוקמת בגבול יפו ת"א ברח' נחום גודלמן פינת אליזבת ברגנר. השיפוץ כולל את כל מבנה התחנה לרבות שיקום בטונים ומבנים, פיתוח שטח נרחב ופיתוח נופי. העבודות מבוצעות במסגרת היתר שיפוץ. עלות הפרויקט כ- 1.5 מיליון ₪ סטטוס הפרויקט העבודות מבוצעות בשטח ע"י הקבלן אסיא חברה קבלנית בע"מ. צפי [...]

הקמת אגני שיקוע ראשוני

הפרויקט ומערך קדם טיפול חדש בשפד"ן הקמת מערך אגני שיקוע ראשוני אשר תאפשר את הגדלת כמויות טיהור השפכים ללא צורך בהגדלת הריאקטורים. הקמת המתקן תגרור אחריה חסכון ניכר באנרגיה. הקמת מערך קדם טיפול חדש לצורך שיפור מערכת קליטת השפכים והתאמתה לצרכים החדשים של מכון הטיהור. עלות הפרויקט כ- 270 מיליון ₪ סטטוס [...]

מיכלי הלם מים

הפרויקט החלפת מגופים וציפוי פנימי של מיכלים בולמי הלם מים (תופעה של היווצרות לחץ בצנרת עקב שינוי פתאומי בזרימה) בתחנת השאיבה "בסה", וכן להחלפת לוח חשמל מתח נמוך בתחנת שאיבה "רידינג". עלות הפרויקט כ- 2 מיליון ₪ קבלן מבצע לסיכו בע"מ סטטוס הפרויקט הסתיים חזרה לכל הפרויקטים