Project Description

הקמת מתקן טיפול בריחות

הפרויקט

כחלק מהמאמץ להקטנת מטרדי הריח, הקים איגודן מערכת לטיפול בריחות בתחנת השאיבה "בסה" ביפו ובסיפון גינדי בראשל"צ. המתקן הינו ביופילטר ביולוגי עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול במטרדי הריח.

עלות הפרויקט

כ- 10 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

הסתיים

חזרה לכל הפרויקטים