Project Description

הרחבת מכון השפד"ן

הפרויקט

הרחבת קיבולת השפכים של מכון השפד"ן הינו פרויקט הנדסי עצום שמטרתו להכשיר את יכולותיו של מכון השפכים של גוש דן לגידול הצפוי באוכלוסיה (המוערך בכ-1% בשנה). במסגרת הפרויקט, הקיבולת היומית של המכון תגדל מ 400,000 מ"ק יומי ל 480,000 מ"ק יומי.

העבודות משתרעות על שטח של 200 דונמים ומבטיחות שגם ב-20 שנים הבאות יוכל איגודן להעניק מענה מקצועי ואיכותי ולאפשר את גידולו הטבעי של הגוש.

עלות הפרויקט

כ-600 מיליון ₪ (תכנון הנדסי, עבודות עפר, יציקות בטון, התקנות ציוד מכאני).

סטטוס הפרויקט

הפרויקט מתבצע בימים אלו על ידי הקבלן המבצע, חברת "אלקטרה". עבודות ביסוס הקרקע והכלונסאות הסתיימו. הקבלן החל בעבודות להנחת תשתיות וכן בניה של הריאקטורים והמצללים.

צפי לסיום הפרויקט

2022

חזרה לכל הפרויקטים