Project Description

חידוש קו Q דרום (בת ים, שלב ב')

חידוש קו Q דרום  (בת ים, שלב ב')

הפרויקט

קו מאסף Q דרום הינו קו מאסף ראשי לביוב בקוטר מעל 2 מטר, שעובר דרך הערים בת ים וראשון לציון. בשלב א' הוחלף הקטע שבין רחוב הקוממיות בבת ים ועד למכון הטיהור השפד"ן.

בשלב ב' אנו מתכננים לשקם ולשדרג את הקטע המרכזי בתוך העיר בת ים.

העבודות מתוכננות להתבצע בכמה מקטעים ובשתי שיטות עיקריות: האחת באמצעות שיקום הצנרת הקיימת ע"י השחלת צינור חדש בתוך הצינור הקיים והשניה  ביצוע קו ביוב חדש בדחיקה תת-קרקעית.

עלות הפרויקט

כ 60 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

הפרויקט נמצא בשלבי תכנון וקבלת אישורים מגורמי התשתיות והרשויות.

צפי לסיום הפרויקט

שנת 2025

חזרה לכל הפרויקטים