Project Description

מעכלי בוצה

הפרויקט

הקמת מערך עיכול אנאירובי לבוצת השפד"ן.
בתהליך זה מוזרמת בוצה ראשונית ושניונית לאגני עיכול (דייג'סטרים), הפועלים בתנאי חוסר חמצן חופשי ובהם מומר חלק גדול מהחומר האורגני בבוצה לגז מתאן ומים.
מדובר במערכת אשר קיימת בחלק ניכר ממכוני הטיהור בארץ ובעולם, ובטכנולוגיה מוכחת לטיפול יבשתי בבוצה, המטרה היא לייצב את הבוצה, להקטין את הנפח ולאפשר הובלה של הבוצה המעוכלת אל מחוץ לתחומי השפד"ן לצרכים חקלאיים.

עלות הפרויקט

כ- 750 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

הפרויקט הסתיים. בוצת השפד"ן כולה עוברת תהליך עיכול אנאירובי להפיכתה לבוצה סוג א'. הבוצה עוברת כדשן חקלאי לשימושים חקלאיים, בהתאם לאישורים קיימים ממשרד הבריאות ומהמשרד להגנת הסביבה.

צפי לסיום הפרויקט

הסתיים.

אירוע השקת הרצת הפרויקט

חזרה לכל הפרויקטים