Project Description

מתקן העמסת בוצה

מתקן העמסת בוצה

הפרויקט
פתרון יבשתי-חקלאי זמני לכ -15 אחוז מכמויות הבוצה בשפד"ן לצורך הפיכתה לדשן חקלאי

סטטוס הפרויקט

הקמת המתקן הסתיימה החל מנובמבר 2011 המתקן מטפל בכ-15% מבוצת השפד"ן (ממוצע שנתי) ומעבירה לשימוש יבשתי לחקלאות. הפרויקט בוצע ע"י חברת דן וירו אשר תכננה, הקימה ומפעילה את המתקן בחוזה B.O.T

מתקן העמסת בוצה – סיכום הפרויקט

חזרה לכל הפרויקטים