Project Description

סולרי ברדינג

הפרויקט

כחלק ממדיניות איגודן לשימוש באנרגיות "ירוקות" אשר תורמות רבות לשמירה על איכות הסביבה, השלים איגודן את התקנתם וחיבורם לרשת החשמל של מערכות פוטו-וולטאיות בהספק כולל של כ- 40 קילו-וואט. המערכות הפוטו-וולטאיות הותקנו על גג הסדנה בתחנת השאיבה "רידינג". כלל החשמל שיופק מהאנרגיה הסולארית ינוצל לשימוש עצמי אשר יביא להפחתה ניכרת בצריכת החשמל של איגודן, לחיסכון של מאות אלפי שקלים בחשבונות החשמל ולתרומה ניכרת לאיכות הסביבה.

עלות הפרויקט

כ- 245,000 ₪

סטטוס הפרויקט

יוני 2017, הפרויקט הסתיים בהצלחה. נמצא בשלב ה"הטסטים". 

חזרה לכל הפרויקטים