Project Description

קו ביוב V (רמת גן, גבעתיים ובני ברק)

קו ביוב V (רמת גן, גבעתיים ובני ברק)

הפרויקט

המשך הפרויקט החלפת קו C הישן עד לאצטדיון וינטר לצורך חיבור חלק משפכי העיר רמת גן, גבעתיים ובני ברק לקו ידידיה החדש ותחנת שאיבה איילון. הפרויקט יבוצע ברובו בדחיקה תת קרקעית.

עלות הפרויקט

כ 15 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

הסתיים הליך המכרז וההצעות נמצאות בבדיקה. העבודה תחל בתחילת שנת 2020

צפי לסיום הפרויקט

סוף שנת 2021

חזרה לכל הפרויקטים