Project Description

קו מאסף איילון

הפרויקט

הקמת מאסף לאורך נתיבי איילון, מפארק הירקון דרך פארק דרום, לרבות הקמת תחנת שאיבה (ת"ש איילון) ועד לחיבור הקו לתחנת השאיבה M1, אשר נבנתה במסגרת הקו המזרחי. הקמת הקו הגדילה את כושר ההולכה של מערכת השפכים ומשמשת ליצירת גיבוי למערכת הקיימת. אורך הקו כ- 12 ק"מ, מתוכו כ 7 ק"מ בדחיקה תת קרקעית (מתחת לנתיבי איילון) ועוד כ- 5 ק"מ בחפירה וכיסוי. הפרויקט בוצע בשיתוף עם חברת נתיבי איילון.

עלות הפרויקט

כ- 650 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

הסתיים

קטע דחיקה

בוצע על ידי הקבלן זובלין וי.לרר וכן חופרי השרון

קטע חפירה וכיסוי

הקבלן אברהם יצחק סיים את עבודתו. הקו נמסר לצוות איגודן

סטטוס הפרויקט

הסתיים

עבודות הקמת תחנת השאיבה

עבודות ההנדסה האזרחית בוצעו על ידי "סולל בונה" – והסתיימו. מרבית עבודות ההקמה בתחנת איילון הסתיימו והתחנה פועלת בהצלחה.

סטטוס הפרויקט

הסתיים

אירוע הנחת אבן הפינה לעבודות הדחיקה התת קרקעית נערך בתאריך 8.12.2009 בנוכחות שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ח"כ ישראל כץ

השקת קו איילון

חזרה לכל הפרויקטים