Project Description

קו מאסף פ"ת

הפרויקט

שדרוג קו U, עבודות להקמת קו מאסף ביוב בשטחים הנמצאים מצפון לפ"ת. הקו החדש יותאם לכמות השפכים הצפויה כתוצאה מגידול האוכלוסין של אזור העיר פ"ת ולצורך שיפור מערכת הולכת הביוב של העיר.

עלות הפרויקט

כ- 70 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

הסתיים

צפי לסיום הפרויקט

קיץ 2017

חזרה לכל הפרויקטים