Project Description

קו J (ראשון לציון)

קו J  (ראשון לציון)

הפרויקט

תיאור הפרויקט

הקמת קו סניקה חדש לביוב אשר יחבר את תחנת השאיבה "חולון" לקו Q דרום באזור ראשון לציון. מרבית קטעי הקו מבוצעים בשיטת קידוחים גמישים (HDD), וחלקים קטנים בחפירה וכיסוי וכן דחיקה תת קרקעית.

עלות הפרויקט

כ 30 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

הפרויקט נמצא בשלבי ביצוע מתקדמים. הסתיימו העבודות להנחת קו פוליאתילן בבת ים ובראשון לציון ואנו עובדים על השלמת השוחות וכן הערכות לדחיקה תת קרקעית לחציית כביש איילון.

צפי לסיום הפרויקט

סוף שנת 2020

חזרה לכל הפרויקטים