Project Description

שדרוג והחלפת קו A

שדרוג והחלפת קו A  (בקטע שבין בין קרית אריה בפתח תקווה, דרך בני ברק ורמת גן עד גדות נחל הירקון בסמוך לקניון איילון)

הפרויקט

קו A הינו קו מאסף ראשי לביוב שתחילתו בקרית אריה בפתח תקווה, מתחנת שאיבה M1, עובר דרך הערים בני ברק ורמת גן וממשיך עד תל אביב (תחנת שאיבה רידינג). מדובר בקו ביוב ישן אשר החלפתו נדרשת בין היתר על מנת להתאימו לגידול האוכלוסייה הצפוי והקמת שכונות חדשות. הקו המתכונן יבוצע ברובו בדחיקה תת קרקעית וחלקו בחפירה וכיסוי.

עלות הפרויקט

כ 60 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

הפרויקט נמצא בשלבי תכנון וקבלת אישורים ואנו מקווים לפרסם מכרז לקבלנים בתחילת שנת 2020.

צפי לסיום הפרויקט

2023

חזרה לכל הפרויקטים