Project Description

שדרוג והחלפת קו A

שדרוג והחלפת קו A  (בקטע שבין בין קרית אריה בפתח תקווה, דרך בני ברק ורמת גן עד גדות נחל הירקון בסמוך לקניון איילון)

הפרויקט

קו A הינו קו מאסף ראשי לביוב שתחילתו בקרית אריה בפתח תקווה, מתחנת שאיבה M1, עובר דרך הערים בני ברק ורמת גן וממשיך עד תל אביב (תחנת שאיבה רידינג). מדובר בקו ביוב ישן אשר החלפתו נדרשת בין היתר על מנת להתאימו לגידול האוכלוסייה הצפוי והקמת שכונות חדשות. הקו המתכונן יבוצע ברובו בדחיקה תת קרקעית וחלקו בחפירה וכיסוי.

עלות הפרויקט

כ 60 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

פורסם מכרז קבלנים. ניתן לראות את המכרז באמצעות הכפתורים בתחתית העמוד.

צפי לסיום הפרויקט

2023

מכרז לקבלנים – חוברת 1
מכרז לקבלנים – כתב כמויות
הודעה לעיתונות
חזרה לכל הפרויקטים