Project Description

שיפוץ מתקני טיפול בריחות

שיפוץ מתקני טיפול בריחות

הפרויקט

תיאור הפרויקט

לצורך צמצום מטרדי הריח מבצע איגודן פרויקט לשיפוץ מתקני טיפול בריחות הקיימים בתחת שאיבה בסה, תחנת שאיבה חולון ומתקן מרילנד בראשון לציון.

עלות הפרויקט

כ 2 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

הפרויקט נמצא בביצוע. העבודות בבסה וסיפון גינדי בעיצומן והעבודות בחולון יבוצעו בהמשך.

צפי לסיום הפרויקט

2020

חזרה לכל הפרויקטים