Project Description

שיקום קו החוף הדרומי

הפרויקט

הקמת קו מקביל לקו ההולכה הקיים בין רחוב הקוממיות בבת ים ועד מכון השפד"ן בראשון לציון.

 

סטטוס הפרויקט

העבודות בשטח החלו בשנת 2016 והן צפויות להסתיים בשנת 2020

צפי לסיום הפרויקט

סוף 2018.

חזרה לכל הפרויקטים