Project Description

פרויקט AYQ

מתחנת שאיבה איילון (פארק דרום תל אביב ועד בת ים)

הפרויקט

קו הביוב AYQ הוא אחד מקווי הרוחב הראשיים הנועד לחבר בין תחנת השאיבה איילון הממוקמת בפארק דרום לבין קו החוף המערבי (קו Q) באיזור צומת וולפסון, במטרה לאפשר הגדלת כושר הולכת השפכים בהתאם לפיתוח העתידי, חלוקת עומסים בין קו הביוב המזרחי ובין קו הביוב המערבי וכן גיבוי במקרה של תקלות באחד מהם.

הקו, שאורכו הכולל כ-4 ק"מ, מבוצע בשני קטעים עיקריים: חציו המזרחי בשיטת חפירה וכיסוי עם 2 צינורות פוליאטילן מקבילים בקוטר 1 מטר, וחציו המערבי בשיטת הדחיקה, עם 2 צינורות פוליאטילן המושחלים בתוך מנהרת תשתיות מבטון בקוטר 2.70 מ' (קוטר פנימי של שרוול הבטון).

הקו עובר בחלקו הצפוני דרך שדות מקווה ישראל, ובחלקו הדרומי בסמוך למרכז הלוגיסטי של עיריית ת"א ובהמשך קרוב למתחם ביה"ח וולפסון עד החיבור לקו הביוב המערבי, מערבית לצומת וולפסון.

עלות הפרויקט

כ 100 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

הפרויקט נמצא בביצוע החל משנת 2016 וצפוי להסתיים בשנת 2020. קטע העבודות בשטחי מקווה ישראל הסתיים, ובתקופה הקרובה יחלו עבודות הדחיקה תת קרקעית.

צפי לסיום הפרויקט

שנת 2020

חזרה לכל הפרויקטים