Project Description

YD פרויקט קו ידידיה

הפרויקט

פרויקט להנחת קו מאסף לביוב, בקטע שבין רחוב הרב בידאני (שכונת ידידיה) לתחנת שאיבה איילון שנמצאת בפארק דרום. מדובר בקו ביוב גרביטציוני בקוטר של 100 ס"מ ובאורך של כ- 2,200 מטר. ביצוע הקו יחליף את קו C הישן ויאפשר את המשך פיתוח דרום מזרח תל אביב וכן חיבור לערים רמת גן וגבעתיים.

עלות הפרויקט

כ- 20 מיליון ₪

סטטוס הפרויקט

נבחר קבלן מבצע, רם הנדסה, אשר החל בהתארגנות לביצוע בשטח

צפי לסיום הפרויקט

תחילת שנת 2017

חזרה לכל הפרויקטים