acodan

מי אנחנו
אקודן, מרכז המומחים לתשתיות סביבה, מנהל צוות מומחים ומהנדסי כימיה תואר שני, בעלי ניסיון רב שנים והישגים מרשימים בשיפור איכות שפכי תעשייה. הצוות מסוגל לסייע במציאת פתרונות לשיפור איכות שפכי מפעלים. אקודן פועל בשיתוף פעולה עם תאגידי המים והביוב ועם רשויות רלבנטיות על פי הכללים המחייבים של רשות המים, ומצליח לצמצם באופן ניכר את ריכוז המזהמים בשפכים המגיעים למפעל השפד”ן. האנליזות מבוצעות במעבדה הכימית של אקודן, מעבדה מהמשוכללות בארץ, בעלת מכשור מקצועי מתקדם לביצוע מגוון אנליזות כימיות. המעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות על פי תקן ISO 17025, ופועלת בהתאם לקריטריונים בינלאומיים. אקודן עומד לרשותכם בכל משימה הקשורה לבקרת שפכי תעשייה ומעניק שירות מקצועי, יעיל ומהיר.

אקודן מדן ועד אילת
איגודן מרחיב את פועלו למען איכות הסביבה ומציע את שירותי אקודן מחוץ לגוש דן זיהום סביבתי אינו יודע גבולות! רעלים, דלקים, שמנים, חומצות, מתכות כבדות, עומס אורגני ושאר מזהמים, מהווים בעיה כלל ארצית. מזהמים המוצאים את דרכם אל הסביבה מסכנים את בריאותינו, מזהמים את מי השתייה, הקרקעות המיועדות לגידולים חקלאיים ואת הסביבה כולה. הניסיון המקצועי העשיר של מהנדסי אקודן, כמו גם הידע וניסיון הנצבר במעבדה מוצע לרשויות, למפעלים ולעסקים אשר שפכיהם אינם מוזרמים לשפד”ן. כל לקוח יכול ליהנות מתוכנית ייחודית – מודולרית או פרטנית, אשר נתפרת ומותאמת לפי צרכיו. עיקרון פעולתו של אקודן: “מניעה במקור” תפקידו העיקרי של אקודן הוא מניעת חדירה של מזהמים והגנה על מערכות ההולכה, הציוד ותהליך הטיהור הביולוגי בשפד”ן מפני סיכונים הנובעים משפכי תעשייה. המהנדסים מבקרים במפעלי התעשייה ודוגמים את שפכי המפעלים באופן יזום. לכל מהנדס מוגדר אזור תעשייה ברשות מקומית. המהנדס מכיר כל מפעל, לומד את תהליכי הייצור, מערך השפכים ומתקני הקדם לטיפול בשפכים. הדיגום מבוצע באמצעות כלים, ציוד אחסון ושינוע מהמתקדמים בתחום, עבור כל סוגי הבדיקות, ובכל מקום.

ייעוץ
הקמת מערכי בקרה לשפכי תעשייה לרשויות מקומיות ואזוריות
איתור מקורות זיהום תעשייתיים למכוני טיהור
ייעוץ סביבתי למפעלי תעשייה
הכנת דו”חות הכוללים ממצאים, תוצאות מעבדה והמלצות לשיפור
הכנת מסמכים סביבתיים עבור רשות הרישוי או עבור גורמים ממשלתיים

תכנון
שדרוג והקמת מתקני קדם לטיפול בשפכים

דיגום
דיגום אקראי של שפכי מפעלים
דיגום מתוכנן לאיתור מקורות זיהום תעשייתיים
פריסת מערך דוגמים אוטומטיים
דיגום אוטומטי בהתאם לדרישות הלקוח (ניתן לדיגום מעל 24 שעות)

שירותי מעבדה

בדיקת פחמן אורקני כללי
כלל מוצקים מרחפים
מתכות כבדות באמצעות ה-ICP
שמן מינרלי כללי
PH
COD<BOD

מוצקים שוקעים (אימהוף)
כרום שיש ערכי
סולפידים
כספית
נתרן
כולורידים

בדיקות רעילות
ניטראטים
סולפטים
ציאנידים
ועוד…

הדיגום והמהנדסים מוסמכים ע”י משרד הבריאות והרשות להסמכת מעבדות. לתעודת ההסמכה של המעבדה לחץ כאן.

כללי תאגידי מים וביוב

מפרט השירותים של אקודן

נתונים לחישוב חיוב שפכים חריגים

גלרית תמונות

שירותי המעבדה של אקודן

הישגי אקודן בהורדת מזהמים


אכיפה סביבתית


אקודן במספרים

דו״ח 2015

דו״ח 2014

דו״ח 2016

צור קשר

  דוא”ל: ecodan@igudan.org.il
  טלפון: 03-7914531
  פקס: 03-7914505
  מען למכתבים: ת.ד. 48096 תל אביב
  כתובת: רח׳ אבן גבירול 218
  מתחם תחנת השאיבה רדינג, תל אביב 6148002